sâmbătă, 3 octombrie 2015

LEGENDA VIE A ECONOMIEI MOLDOVENEȘTI

Pentru că în acest weekend sărbătorim Ziua Vinului, este cazul să reiterăm valoarea vinificației și rolul acestui sector pentru economia națională, supus celor mai multe încercări în ultimul deceniu.

În pofida dificultăților prin care a trecut și a provocărilor majore existente la moment, jocul de cuvinte dat titlului acestui articol despre vinificație este perfect argumentat din cel puțin 2 perspective contrare:
  • Pe de o parte, în ultimul deceniu vinificația a fost cel mai intens supusă pe nedrept embargourilor comerciale cu iz politic fără ca statul să intervină în suportul acestora indiferent de culorile politice care au figurat la guvernare.
  • Pe de altă parte, vinul rămîne cel mai bun și cunoscut ambasador dintre produsele moldovenești destinate piețelor de export. Or, chiar și în anul 2014, geografia exporturilor vinurilor autohtone a acoperit un număr total de 50 de țări, performanță cu care nici un alt produs nu se prea poate lăuda.

Istoricul embargourilor

Istoricul marilor provocări pentru vinificatori a început în anul 2006, cînd embargoul rusesc a produs un adevărat șoc pentru sectorul vitivinicol și economia națională în ansamblu. Impactul a fost drastic și imediat. Astfel, dacă în anul 2005 producția vinicolă a contribuit cu circa 9% la formarea PIB-ului, în 2007 valoarea acestui indicator a fost estimată la circa 2.3%. În anii următori, vinificatorii au depus eforturi considerabile cu forțe proprii de a penetra noi piețe. Aceste succese, plusate de redeschiderea pieței ruse a făcut ca în ultimii ani exporturile moldovenești de vinuri să revină pe un trend ascendent. Însă din nou în toamna anului 2013 planurile multor companii vinicole au fost date peste cap. Federația Rusă a dat o nouă lovitură țării noastre prin “ministerul de război” - Serviciul Sanitar rus, care în data de 10 septembrie a anului 2013 a anunțat despre interzicerea importurilor de vinuri moldovenești.

Vinificația – de importanță strategică

În pofida acestor evoluții, sectorul vitivinicol rămâne de o importanță strategică pentru economia națională, iar faptul că mulți vinificatorii au fost mai imuni la ultimul embargou denotă că sectorul are viitor, iar Brandul național Wine of Moldova lansat recent ar trebui să reprezinte liantul spre care vor fi angrenate toate eforturile pentru a deveni mai competitivi pe piețele de export. Chiar și în condiții de embargou și context regional defavorabil, producătorii de vin generează cca. 4.8% din exporturile Republicii Moldova (2014). Mai mult decît atît, potrivit estimărilor efectuate, ponderea vinificației în PIB pentru anul 2013 constituia 2.7%, fiind chiar pe un ușor trend de creștere în ultimii 2 ani (2.5% în 2011 și 2.6% în 2012).
Totodată producției de vin îi revine o pondere de cca. 16.5% din totalul industriei alimentare și a băuturilor și de circa 6.9% din totalul valoric al producției industriale (2013). În anul 2013 din 100 lei vânzări efectuate de întreprinderile din industria alimentară și a băuturilor, producătorilor de vin le revenea circa 16.5 lei, iar la nivel de întreprinderi per total economie vinificatorii generează circa 1.3 din 100 lei vânzări.

Reorientarea consumului local spre vin – încă în așteptare

Un aspect destul de important în analiza vinificației este cum se raportează sectorul dat față de alte ramuri reprezentate a spectrului de băuturi alcoolice. Deși de zeci de ani se obișnuiește a se afirma că vinul este băutura națională, ia vinificația – un sector strategic, realitatea consumului intern scoate în prim plan alte tendințe.
Astfel, din structura încasărilor din vînzări din băuturi alcoolice ale punctelor de vînzări cu amănuntul, rezultă că în medie doar 1 din 5 lei achitați de consumatorii de băuturi alcoolice din RM sunt pentru procurarea vinului. Din dinamica structurii vînzărilor date din ultimii 5 ani, cota deținută de vin nu a variat semnificativ, în anul 2013 aceasta cifrîndu-se la 21.3%. Ponderea dominantă la acest capitol este deținută de bere, care asimilează aproape jumătate din plățile pentru consumul de băuturi alcoolice – 46.8% în anul 2013.

În anul 2013 piața locală a băutuilor alcoolice cuantificată prin intermediul vînzărilor Retail însuma valoarea de circa 1.85 miliarde Lei, creșterea medie anuală compusă pentru ultimii 5 ani fiind de 9.3%. Cu excepția Rachiurilor și Lichiorurilor, celelalte băuturi au consemnat în ultimii 5 ani creșteri medii anuale comparabile de 10-11%.
În același timp,vinificația își aduce cel mai pregnant aport din toate băuturile alcoolice la creșterea economică, fiind un netto exportator (+147 mil. USD în 2013 și +110 milioane în 2014). În plus, în cazul industriei vinului vorbim de cel mai complex lanț valoric de formare a producției, adică sectorul dat are și cel mai puternic impact social sub aspectul angajării și asigurării cu venituri a populației.
Astfel, constatăm că pe de o parte vinificația de departe are cea mai mare competitivitate la export din toate băuturile alcoolice, iar pe de altă parte nu ocupă o poziție de lider în structura consumului intern. Acest fapt are loc inclusiv și din cauza lipsei unor politici de susținere a sectorului vitivinicol din partea statului ce ar stimula prioritar consumul local.

Wine of Moldova – Brand Național

Deși statul de cele mai multe ori doar a vociferat și nimic mai mult la capitolul susținere pentru vinificatori, donatorii și prietenii RM au înțeles că acesta are nevoie de o susținere reală, fiindcă există un potențial real. Astfel, cu susținerea proiectului USAID, CEED II, sectorul a reușit 2 lucruri minunate:
  • Crearea unui Brand Național pentru vinurile moldovenești pentru a spori competitivitatea pe piețele de export.
  • Crearea Oficiului Național a Viei și Vinului (ONVV) – o structură funcțională creată în baza celor mai bune practici internaționale, care administrează Brandul și întreprinde acțiuni utile pentru interesele vinificatorilor. Fiind format pe principiu public-privat, ONVV poate să acționeze independent, iar inițiativele întreprinderilor pot depăși mai ușor imixtiunea politicului.

În final, voi încheia prin a aduce un citat al lui Iurii Gagarin despre vinurile noastre,care reprezintă poate cea mai bună apreciere și soluție de promovare a acestora:
Dacă Pămîntul ar fi lipsit de metale pentru a confecționa medalii pentru vinurile voastre, li-as aduce de pe Lună sau alte planete.