duminică, 15 februarie 2015

CÎT ȘI CARE BĂNCI AU CÎȘTIGAT CEL MAI MULT DIN DEPRECIEREA LEULUI ÎN 2014?

Deși deprecierea masivă și continuă a monedei naționale e motiv de îngrijorare pentru cea mai mare parte a populației, care avînd veniturile în Lei privește consternată cum puterea de cumpărare scade vizibil de la o lună la alta, există și beneficiari a acestor evoluții. Băncile comerciale cîștigă constant din diferențele de curs de schimb valutar, însă la creșterea oscilațiilor valutare, în cazul dat a nivelului de depreciere a monedei naționale, veniturile generate pentru bănci se majorează simțitor, iar anul 2014, cînd leul a pierdut aproape 20% în fața dolarului, reprezintă o bună dovadă în acest sens.
Astfel, în anul 2014, băncile moldovenești au raportat cîștiguri din diferențele de curs de schimb în valoare de 753,2 mil. Lei sau în creștere cu 21,8% față de perioada similară a anului precedent. Surprinzător sau nu, cele mai multe profituri din cursul de schimb au fost obținute de…..Banca de Economii cu un total de 145,4 mil. Lei sau aproape ¼ din total (23,4%).
Ținînd cont de faptul că în lunile noiembrie și decembrie a avut loc o creștere fabuloasă a rulajelor valutare, am încercat să separ cuantumul cîștigurilor înregistrate de bănci în ultimele 2 luni a anului. Acest lucru a fost realizat prin diferența dintre rezultatele anuale și cele raportate în primele 10 luni ale anului 2014. Astfel, în lunile noiembrie și decembrie băncile locale au reușit să genereze 35,5% din rezultatul anual înregistrat de sector.
Din nou surprinzător sau nu, dar cea mai activă în această perioadă a fost ….Banca de Economii, care în perioada dată a acontat venituri din cursul de schimb de 136,6 mil. Lei. 
  • Ce înseamnă asta? 

Înseamnă că deși nu cunoaștem statistica per bănci a rulajelor valutare, putem deduce că anume această bancă a fost cel mai mare purtător de cerere de valută, care a dezechilibrat în cele din urmă piața valutară și a condiționat devalorizarea și mai accelerată a leului. 
  • Apare aici o altă întrebare: ce stă în spatele acestei cereri? 

Eu presupun că exportul de valută sub diferite forme în Mama Rusia. Doar Banca și-a tras „investitor serios de la Răsărit.

Dacă curs de schimb nu e, nici Profit nu e


Evoluția comparativă din ultimii 3 ani a cîștigurilor din diferențele de curs și profitul net pe sectorul bancar relevă că pentru băncile comerciale operațiunile de schimb valutar sunt cruciale pentru raportarea profiturilor, în anul 2014 cîștigurile date acoperind în proporție de 96,8% profitul cumulativ din sector.


De altfel, raportat la veniturile totale ale băncilor, cîștogurile din operațiunile de schimb valutar aduc în medie 1 din 10 Lei. La unele bănci luate individual, cum ar fi din nou surpinzător sau nu….Banca de Economii, 1 din 5 lei de Venituri sunt din această sursă.

În general, o pondere prea mare a veniturilor din schimbul valutar nu se apreciază pozitiv, întrucît denotă că banca nu este eficientă și nu își exercită funcția de bază de Intermediere Financiară. Existența unor centre de profit semnificative din veniturile non-dobînzi nu stimulează managementul băncilor de a risca mai mult pentru a obține venituri mai însemnate din dobînzi.


PS: De la începutul anului moneda națională raportată la dolar s-a depreciat cu 21,3%. Rămîne de văzut cum se va reflecta această depreciere în conturile băncilor...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu